عنوان بازی Resident Evil 3 عنوانی است که قرار است در تاریخ 3 آوریل سال 2020 (15 فروردین سا 1399 ) برای کنسول های نسل هشتم و رایانه های شخصی منشر شود. شرکت کپ کام پس از موفقیت Resident Evil…