Planet Coaster یک بازی به سبک شبیه سازی مدیریت و ساخت و ساز است. این بازی را Frontier Developments تولید و برای ویندوز در سال 2016 انتشار داده است و همچنین قرار است که آن را برای کنسول های پلی…