خیل عظیمی از بازیکنان بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو همواره در حال بهبود توانایی هایشان در نشانه گیری هستند. توانایی نشانه رفتن «سر» شاید یکی از مهیج ترین توانایی های یک بازیکن در بازی باشد. این مسئله مبرهن است که هرکسی می خواهد در سطح بازیکنانی همچون KRiMZ یا GeT_RiGhT انگشتانی طلایی در نشانه گیری سر داشته باشد.

اما اگر تمام آن بازیکنان بازی CS:GO بر روی بهبود شیوه راه رفتنشان، کسب تکنیک های تازه یا چگونگی راه رفتن تمرکز کنند تاثیرشان در بازی به مراتب بیشتر خواهد بود. مخصوصاً مواقعی که لزومات شرایط بازی شرایط شما را به صورت ایستاده یا نشسته یا خوابیده مشخص می کند.

شیوه ی راه رفتن ساده ترین توانایی، برای یاد گرفتن است اما راز بازی Counter Strike این است که بسیاری از فن و فوت هایش هنوز سر به مهر هستند. چیزی مخلوط از تکنیک، دانش و حواس جمعی بهترین مخلوط برای خروجی نتیجه شماست. اینجاست که شما باید خود را وادار به تماشا کردن ویدئو های زیر کنید تا شاید بتوانید بعضی از بصیرتها یا عادات خاص این بازی را کمی حرفه ای تر بیاموزید. ویدئوهای زیر چندی از بهترین ویدئوهای آموزشی در این زمینه هستند.

تیرباران و شلیک

 

 

سینه خیز بودن یا قدم زنان بودن

 

 

چگونه به سرعت نارنجک بیاندازیم

 

 

چگونه جست و خیز کنیم

 

منبع +