این به روزرسانی که نام آن Starbase Arc است روز 7 دسامبر برای تمام پلتفرم ها شامل ؛ PS4 ، Xbox One و PC در دسترس قرار گرفته است .