توسعه دهنده بازی Superhot در پست اخیر بلاگش از نسخه واقعیت مجازی این بازی، امسال برای هدست اکیولس ریفت سخن گفت. پس از اشاره به …