بازی Sonic چند روز پیش 25 ساله شد که هم یادبودی از این بازی است و هم این موضوع که این بازی در سالهای اخیر شرایطی عجیبی را پشت سر گذاشته است. از حضور عجیب و غریبش در …