به گزارش NPD Group ، فروش PS4 نوامبر امسال از Xbox One در ایالات متحده پیشی گرفت