دو سال و چند روز پیش، استدیو Ghost Games اعلام کرده بود که خبری از انتشار بازی مشهور Need For Speed در سال 2014 نخواهد بود. بعد از گذشت سال، استدیو توضیح داده بود که …