به گزارش وی‌پلی، بازار بازی‌های MMO موبایل بازار سختی برای شناخت است. چرا که 90 درصد بازی‌های این بازار صرفاً کپی از یکدیگر هستند. هرچند که بازار آن کمی غریبه و تازه است اما …