ماه های کمی مانده تا انتشار نسخه ی تابستانه ی بازی World of Warcraft شرکت Blizzard که وعده اش را به ما داده بود. اما همچنان این نسخه ی جدید برای بازیکنان پیری که دهه هاست در حال بازی کردن مد …