بازی open world زیبا و دوست داشتنی با ماشین هایی که رانندگی با آن ها حس خیلی خوبی دارد .