پس از گذشت نزدیک به 4 سال ، GTA V هنوز قدرتمندانه با به روزسانی های معمولی Online Mode خودش ادامه می دهد .