سونی در کنفرانس E3 2016 سونی امسال غرفه بزرگی در نمایشگاه E3 2016 در اختیار داشت که با لوازم نورافشانی و تئاتر دیگری تزئین شده بودند. از دیگر اجزای نمایش امسال سونی، عنوان‌های کوچکتر و …