مایکروسافت در کنفرانس E3 2016، به نقل از وی پلی بسیاری کنفرانس مایکروسافت را از جهت معرفی دو پلتفورم بزرگ مثبت ارزیابی می‌کنند در صورتی که شاید این خبر …