تمام این مطلب به افتخار بزرگترین مُد بازی Skyrim به نام Holds: The City Overhaul (تقریبا 4 گیگ) که بیش از 3 سال صرف ساخت آن شد، است. مُد Holds که بیشتر تلاش آن سعی بر بزرگ نمودن و تقویت روستاها شده است مخصوصا …