پیشتر، از انتشار نسخه ی باز طراحی یا Remastered و نسخه ی جدید بازی Call of Duty در اینجا خبر داده بودیم. که در این خبر به جزئیات این نسخه می پردازیم…