افراد زیادی اخیراً خواهان این بازی شده اند. اکانت توئیتر Ubisoft support گفته است که سرور های آن ها تقلا می کند تا پاسخگوی این افراد باشند .