کلن اختصاصی کلش رویال وی پلی راه اندازی شد شما هم جوین شید که تیممون تکمیل شه برای عضویت تو کلن کلش رویال وی پلی میتونید از هش تگ زیر برای جستجوی ما استفاده کنید عنوان کلن ما هم MMTeam…