به نقل از وی‌ پلی برای اولین بار در تاریخ سریال‌های ورزشی، لیگ برجسته و حرفه‌ای فوتبال ژاپن به بازی فیفا 17 اضافه خواهد شد و این نشان دیگری بر این موضوع است که …