با انتشار مود Game Plus جدید برای بهینه ساز The Witcher 3: Wild Hunt’s روایت داستانی بیشتری از این بازی در دسترس قرار خواهد گرفت. اما …