در بازی PES 2016 نوعی زیبایی و جذابیت غیرقابل مشاهده است که باعث مبحوت شدن گیمر میشود، که چرا به این شدت عاشق این بازی شده اند و از سپری کردن ساعت ها وقت خود برای این بازی لذت میبرند. دیدگاه و قضاوت گیمرها نسبت به بازی PES 2016  مطمئنا و قریب به یقین براساس “احساس” آنها خواهد بود. به طوری که تجربه هر چیزی در این بازی احساس خوبی را به ارمغان خواهد داشت از ترس خوردن گل تا تکل هایی که از روی اجبار برای جلوگیر از گل خوردن در محوطه جریمه زده می شود، نگه داشتن توپ زمانی که تحت فشار حمله بازیکنان حریف جهت جبران کردن گل های خورده هستیم، غرور از پیروزی …