وقتی که بازی Counter Strike Global Offensive یا CS:GO را اجرا می کنم و چشمانم منوی اولیه بازی را می بیند با خودم فکر می کنم که …