روزگاری بهترین مثال برای گیم های Contemporary shooter (شوتینگ با اسلحه ها و محیط معاصر ) بود ، Call of duty 4 : Modern warfare هم اکنون تنها یک کپسول زمان است که مارا به استایلی از Call of duty می برد که دیگر وجود ندارد . زمانی که …