همراه با گسترش روز افزون تکنولوژی ساخت بازی‌های رایانه‌ای، همواره این نیاز در کشور ما نیز که بازی‌بازان بسیاری را در طیف‌های سنی مختلف در خود جای داده است، احساس می‌شود. از طرفی …