در اولین روزهای منتشر شدن بازی The Division سرور این بازی برای زمان کوتاهی از دسترس خارج و همین مسئله باعث شد تا شرکت Ubisoft، سازنده بازی The Division شدیدا از سوی سایت های بازی …