اوایل سال جاری (میلادی) شخصی مبلغ 22 هزار دلار برای بازی Star Citizen پرداخت کرد. از قرار معلوم این شخص تنهای کسی به حساب نمی آید که چنین مبلغ زیادی را برای یک بازی هزینه کرده باشد. ادامه…