پس از آغاز فروش بازی FIFA 16 نقد و بررسی های مربوط به این بازی هم آغاز شد.
امسال بازی فیفا 16 با ویژگی هایی همچون Ultimate Team و اضافه شدن 12 تیم ملی زنان به بازی به صحنه وارد شد. اما سوال اصلی اینجا است که آیا این بازی تغییرات کافی را نسبت به سال گذشته داشته است و آیا نسبت به بازی FIFA 15 بهینه سازی شده و بهتر شده است؟