به تازگی بازی Need for Speed آپدیتی منتشر کرده و مسابقات جدیدی را به مد های single-player و multiplayer اضافه کرده است. از هم اکنون بازیکنان می توانند …