«آینده ی Battlefield» عنوانی بود که منتشر کننده این بازی، استدیوی Electronic Arts در مورد نسخه ی بعدی Battlefield از آن یاد کرد. گفته می شود …