آیا تاکنون پیش آمده است که در مورد بیمه خودرو و تاریخچه آن فکر کنید؟ بیمه کردن خودرو در حال حاضر آن‌قدر رایج و عادی است که سخت است به زمان‌هایی فکر کنیم که خودروها بیمه نداشتند یا اخذ بیمه…