بازی Rise of Tomb Raider‌‌ آخرین نسخه منتشر شده از سری بازی های Tomb Raider‌ محسوب می شود که در آن بهبودها و ویژگی های زیادی نسبت به نسخه های قبلی بازی اضافه شده است و این باعث محبوبت هر چه بیشتر این بازی در بین گیمرها شده است.

در این پست قصد داریم تا دو ترینر مربوط به نسخه های مختلف این بازی زیبا و هیجان انگیز را برای شما جهت دانلود قرار دهیم.

توضیحات ترینر بازی Rise of Tomb Raider

گزینه توضیحات
کلید F1 جان بینهایت
کلید F2 مهمات بینهایت
کلید F3 تیراندازی بدون وقفه تعویض خشاب
کلید F4 حداکثر دقت در تیراندازی
کلید F5 حفظ موقعیت نشانه اسلحه در زمان تیراندازی، در بازی ها زمانی که با اسلحه های اتوماتیک تیراندازی میشود نشانه اسلحه بزرگ و دقت شلیک کم میشود که با این کد تقلب میتوانید از این کار جلوگیری کنید
کلید F6 منابع بینهایت
کلید F7 Skill Point‌ یا امتیاز مهارت بینهایت
کلید F8 حداکثر سرعت
کلید F9 حداکثر پرش
کلید Page Up افزایش سرعت
کلید Page Down Slow Motion‌ شدن
کلید Number 8 انتقال به Store Location
کلید Number 9 Teleport
کلید Number 0 برگشت از Teleport

دانلود ترینر بازی Rise of Tomb Raider‌ نسخه 1.01

دانلود ترینر بازی Rise of Tomb Raider‌ نسخه 1.0.647.2