در این پست ترینر بازی Far Cry 4 – فار کرای 4 برای دانلود قرار داده شده است، در این ترینر بیش از 20 گزینه مختلف تعریف شده است. توجه کنید که این ترینر برای نسخه های 1.4.0 و 1.8.0 تعریف شده است و احتمال دارد که برای دیگر نسخه ها به درستی کار نکند.

توضیحات ترینر بازی Far Cry 4

 • کلید Num1: جان بینهایت
 • کلید Num2: زره بینهایت
 • کلید Num3: انرژی بینهایت
 • کلید Num4: اکسیژن بینهایت
 • کلید Num5: پول بینهایت
 • کلید Num6: تجربه بینهایت
 • کلید Num7: مهمات بینهایت
 • کلید Num8: تیراندازی بدون Reload کردن اسلحه ها
 • کلید Num9: بینهایت امتیاز مهارت ( Skill Points )
 • کلید Num0: کشتن با یک ضربه
 • کلید CTRL + Num1: کارما (Karma ) بینهایت
 • کلید CTRL + Num2: مواد انفجاری قابل پرتاب بینهایت
 • کلید CTRL + Num3: حداکثر دقت در تیراندازی
 • کلید CTRL + Num4: ثابت ماندن اسلحه در حال تیراندازی no Recoil
 • کلید CTRL + Num5: مد پنهان ( دشمن دیگر شما را نمی بیند )
 • کلید CTRL + Num6: سرنگ های (Syringe) خاص بینهایت
 • کلید CTRL + Num7: تاثیر زمان سرنگ (Syringe Time) بینهایت
 • کلید PAGE UP: حداکثر سرعت
 • کلید PAGE DOWN: پرش بلند
 • کلید F1: 2X تجربه
 • کلید F2: 4X تجربه
 • کلید F3: 8X تجربه
 • کلید F4: 16X تجربه
 • کلید Home: غیرفعال سازی تمامی کدها

دانلود ترینر بازی Far Cry 4