آیا پس از تغییرات گسترده امسال، Pes قادر به شکست Fifa بوده است؟ در مقایسه دو بازی فیفا بهتره یا PES در نسخه های جدید یعنی 2020 آنها. سری بازی های فیفا FIFA و پیس PES (که نسخه 20 آن…