کاراکتر بربر در Arena 3 با هزینه ی 5 اکسیر برای کاربران عرضه میشود تعداد سرباز های این کارت 4 عدد میباشند