خرگوش یکی از پرفایده ترین موجودات در بازی dontstarve به حساب می آید