راهنمایی عیب یابی خطای hal.dll در سیستم عامل ایکس پی علل خطا “missing or corrupt hal.dll” به طور طبیعی شامل یک فایل dll از hal.dll آسیب دیده یا یک فایل Hal.dll که از محل مورد نظر خود حذف شده یا…