راهنمای عیب یابی برای خطای Kernel32.dll دلایل پیام خطای Kernel32.dll همانند پیام های دیگر متفاوت است. فایل Kernel32.dll با مدیریت حافظه ی ویندوز در ارتباط است. هنگامی که ویندوز شروع به فعالیت می کند، Kernel32.dll  به یک حافظه محافظت شده…