آموزش رفع خطای Xinput1_3.DLL مشکلات Xinput1_3.DLL در ارتباط یک یا چند مسئله با Microsoft DirectX ایجاد می شود. فایل Xinput1_3.DLL یکی از فایل های موجود در نرم افزار DirectX می باشد. از آن جایی که دایرکت ایکس با اکثر بازی…