در سری نسخه های بازی dont starve یکی از قدیمی ترین و مشهور ترین دشمنان عنکبوت ها به حساب می آیند