بازی The Witcher 3 wild hunt به عنوان بهترین بازی سال 2015 انتخاب شد و حتی اگر عده ای این بازی را به عنوان برترین بازی سال 2015 قبول نداشته باشند آن را به عنوان …