اگر شما هم جز افراد خوش شانسی هستید که توانسته اید بازی زیبای Red Dead Redemption 2 را تهیه کنید، مانند هر بازی جهان باز دیگر روش های بسیاری برای سرگرمی و گذران وقت در بازی وجود دارد. با اینکه…