آموزش بازی مافیا ، همه چیز درباره بازی مافیا به همراه آموزش ، همان مافیا بازی کارتی که گروهی شهروند و گروهی مافیا می شوند و در این بین افرادی هم کارت های خاصی را از جمله کارگاه، پزشک و…